459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Autismus

Popis autismu

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Jedná se o poruchu mentálního vývoje. Příčina této nemoci je neznámá. Odborníci předpokládají, že se jedná o kombinaci genetických faktorů, životního prostředí a nepříznivých látek pro lidský organismus.

Příznaky – klinický obraz

Děti s autismem si špatně vytvářejí sociální vazby, mají narušené komunikativní schopnosti, špatně reagují na citové projevy, uzavírají se do sebe, mívají často se opakující pohyby.

U každého člověka se toto onemocnění může projevovat jinak.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Autismus je z pohledu moderní medicíny řazen mezi nevyléčitelná onemocnění. Dnes se nicméně začíná pohled na toto onemocnění přiklánět spíše k označení změna osobnosti.

Jsou zkoumány pozitivní změny po léčbě přetlakovými komorami, kde bylo zjištěno lepší vnímání pacientů k okolí. Doporučována je i pravidelná pedagogická léčba.

Je zkoumán i vliv Vojtovi metody, což je soubor cvičebních technik k léčbě tělesných a psychických poruch.

(Informační zdroje stránky)