459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Autismus

Popis autismu

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Jedná se o poruchu mentálního vývoje. Příčina této nemoci je neznámá. Odborníci předpokládají, že se jedná o kombinaci genetických faktorů, životního prostředí a nepříznivých látek pro lidský organismus.

Příznaky – klinický obraz

Děti s autismem si špatně vytvářejí sociální vazby, mají narušené komunikativní schopnosti, špatně reagují na citové projevy, uzavírají se do sebe, mívají často se opakující pohyby.

U každého člověka se toto onemocnění může projevovat jinak.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Autismus je z pohledu moderní medicíny řazen mezi nevyléčitelná onemocnění. Dnes se nicméně začíná pohled na toto onemocnění přiklánět spíše k označení změna osobnosti.

Jsou zkoumány pozitivní změny po léčbě přetlakovými komorami, kde bylo zjištěno lepší vnímání pacientů k okolí. Doporučována je i pravidelná pedagogická léčba.

Je zkoumán i vliv Vojtovi metody, což je soubor cvičebních technik k léčbě tělesných a psychických poruch.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)